Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στους στόχους της Στέγης Χορού Λεμεσού οι οποίοι επικεντρώνονται στην ενθάρρυνση, συνεχή εξέλιξη και υποστήριξη των καλλιτεχνών των παραστατικών τεχνών και της πρακτικής τους, στην ανάπτυξη κοινού και στη συμμετοχή των καλλιτεχνών στην ευρύτερη χορευτική/καλλιτεχνική πραγματικότητα.

Εκτός από το ετήσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης Μoving the New, τα τελευταία χρόνια η Στέγη Χορού Λεμεσού έχει προσφέρει φιλοξενίες για καλλιτεχνική ανάπτυξη σε δημιουργούς (που διαμένουν στην Κύπρο αλλά και το εξωτερικό) μέσα από τη συμμετοχή της στα Ευρωπαϊκά προγράμματα ‘E-Motional Bodies and Cities’, ‘Act Your Age’, ‘Leim’, ‘Micro and Macro Dramaturgies in Dance’, καθώς και μέσω του φεστιβάλ Open House.

To Moving the New εστιάζει στην διαδικασία της έρευνας και της καλλιτεχνικής ανάπτυξης της πρακτικής των συμμετεχόντων με βασικά εργαλεία τον χρόνο και την ανταλλαγή απόψεων και ανατροφοδοτήσεων, μέσα από το mentoring, την peer-to-peer ανταλλαγή, τις διαφορετικές μορφές παρουσίασης και την επαφή με την κοινότητα. Για το 2023, το πρόγραμμα προσφέρει μια απλωμένη περίοδο 7 μηνών κατά την οποία @ επιλεγμέν@ καλλιτέχν@ θα έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν καλλιτεχνικά και να εμβαθύνουν στην ιδέα του project τους προσεγγίζοντας το από διαφορετικές σκοπιές και φόρμες.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη της πειραματικής και διαθεματικής τέχνης και προσκαλεί νέ@ και ώριμ@ δημιουργ@ που διαμένουν στην Κύπρο και ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στην καλλιτεχνική του έρευνα και μεθοδολογία, να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό σε καλλιτέχνες που κινούνται στο πεδίο της (διευρυμένης) χορογραφίας και της performance που προσεγγίζουν την έννοια του σώματος και του χορού με ποικίλα καλλιτεχνικά μέσα και επιθυμούν να εμβαθύνουν στην καλλιτεχνική τους πρακτική. Οι προτάσεις μπορεί να αφορούν στη δημιουργία νέας ιδέας ή στην εξέλιξη υπάρχουσας ιδέας, σόλο ή ομαδικής δουλειάς  οποιασδήποτε μορφής, η οποία ερευνά, επανεξετάζει ή επαναπροσεγγίζει υφιστάμενες φόρμες και πρακτικές των παραστατικών τεχνών.  Η ιδέα με την οποία θα αιτηθεί @ δημουργ@ δεν θα πρέπει να έχει προχωρήσει ήδη σε επίπεδο παραγωγής και κατά συνέπεια να έχει παρουσιαστεί στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και στ@ καλλιτέχν@ που είχαν επιλεγεί σε παλαιότερα προγράμματα φιλοξενίας της Στέγης Χορού Λεμεσού.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος @ καλλιτέχν@ θα συνεργαστούν με τη μέντορα/δραματουργό Ροδιά Βόμβολου, με την οποία θα έχουν μηνιαίες ατομικές συνεδρίες, εντατικά ομαδικά εργαστήρια και οργανωμένες συζητήσεις ανατροφοδότησης. To πρόγραμμα βασίζεται σε μια εναλλαγή μεταξύ περιόδων εντατικής δουλείας με τη μέντορα και τους άλλους καλλιτέχνες του προγράμματος, και ατομικού χρόνου έρευνας/προβών στο στούντιο.