ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ 2023 / Moving the New – Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Υποστήριξης

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ 2023 / Moving the New – Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Υποστήριξης

Μάρτιος-Σεπτέμβριος 2023

Η Στέγη Χορού Λεμεσού ανακοινώνει το πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης Moving The New για το 2023.

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στους στόχους της Στέγης Χορού Λεμεσού οι οποίοι επικεντρώνονται στην ενθάρρυνση, συνεχή εξέλιξη και υποστήριξη των καλλιτεχνών των παραστατικών τεχνών και της πρακτικής τους, στην ανάπτυξη κοινού και στη συμμετοχή των καλλιτεχνών στην ευρύτερη χορευτική/καλλιτεχνική πραγματικότητα.

Εκτός από το ετήσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης Μoving the New, τα τελευταία χρόνια η Στέγη Χορού Λεμεσού έχει προσφέρει φιλοξενίες για καλλιτεχνική ανάπτυξη σε δημιουργούς (που διαμένουν στην Κύπρο αλλά και το εξωτερικό) μέσα από τη συμμετοχή της στα Ευρωπαϊκά προγράμματα ‘E-Motional Bodies and Cities’, ‘Act Your Age’, ‘Leim’, ‘Micro and Macro Dramaturgies in Dance’, καθώς και μέσω του φεστιβάλ Open House.

Σε ποι@ απευθύνεται

To Moving the New εστιάζει στην διαδικασία της έρευνας και της καλλιτεχνικής ανάπτυξης της πρακτικής των συμμετεχόντων με βασικά εργαλεία τον χρόνο και την ανταλλαγή απόψεων και ανατροφοδοτήσεων, μέσα από το mentoring, την peer-to-peer ανταλλαγή, τις διαφορετικές μορφές παρουσίασης και την επαφή με την κοινότητα. Για το 2023, το πρόγραμμα προσφέρει μια απλωμένη περίοδο 7 μηνών κατά την οποία @ επιλεγμέν@ καλλιτέχν@ θα έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν καλλιτεχνικά και να εμβαθύνουν στην ιδέα του project τους προσεγγίζοντας το από διαφορετικές σκοπιές και φόρμες.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη της πειραματικής και διαθεματικής τέχνης και προσκαλεί νέ@ και ώριμ@ δημιουργ@ που διαμένουν στην Κύπρο και ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στην καλλιτεχνική του έρευνα και μεθοδολογία, να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό σε καλλιτέχνες που κινούνται στο πεδίο της (διευρυμένης) χορογραφίας και της performance που προσεγγίζουν την έννοια του σώματος και του χορού με ποικίλα καλλιτεχνικά μέσα και επιθυμούν να εμβαθύνουν στην καλλιτεχνική τους πρακτική. Οι προτάσεις μπορεί να αφορούν στη δημιουργία νέας ιδέας ή στην εξέλιξη υπάρχουσας ιδέας, σόλο ή ομαδικής δουλειάς  οποιασδήποτε μορφής, η οποία ερευνά, επανεξετάζει ή επαναπροσεγγίζει υφιστάμενες φόρμες και πρακτικές των παραστατικών τεχνών.  Η ιδέα με την οποία θα αιτηθεί @ δημουργ@ δεν θα πρέπει να έχει προχωρήσει ήδη σε επίπεδο παραγωγής και κατά συνέπεια να έχει παρουσιαστεί στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και στ@ καλλιτέχν@ που είχαν επιλεγεί σε παλαιότερα προγράμματα φιλοξενίας της Στέγης Χορού Λεμεσού.

Περιγραφή προγράμματος

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος @ καλλιτέχν@ θα συνεργαστούν με τη μέντορα/δραματουργό Ροδιά Βόμβολου, με την οποία θα έχουν μηνιαίες ατομικές συνεδρίες, εντατικά ομαδικά εργαστήρια και οργανωμένες συζητήσεις ανατροφοδότησης. To πρόγραμμα βασίζεται σε μια εναλλαγή μεταξύ περιόδων εντατικής δουλείας με τη μέντορα και τους άλλους καλλιτέχνες του προγράμματος, και ατομικού χρόνου έρευνας/προβών στο στούντιο. To πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

– Mapping the New: Εργαστήριο δραματουργίας (Μάρτιος 2023)

– Ατομικός χρόνος προβών (καθ’όλη τη διάρκεια)

– Studio time με την μέντορα (Μάρτιος 2023)

– Ατομικό διαδικτυακό mentoring μια φορά το μήνα

– Open Studio workshops όπου οι καλλιτέχνες μοιράζονται την πρακτική τους με την κοινότητα (Μάιος 2023)

– Συμμετοχή σε εντατικά εργαστήρια χορογραφίας/καλλιτεχνικής έρευνας με χορογράφους/μέντορες απο το εξωτερικό και την Κύπρο

– Παρουσιάσεις των έργων σε εξέλιξη και feedback session με το κοινό (Ιούνιος 2023)

– Μοving the New Abroad: Πιθανότητα φιλοξενίας σε οργανισμούς και φεστιβάλ που επικεντρώνονται στις παραστατικές τέχνες εκτός Κύπρου, για την συνέχιση των project και την επαφή με την τοπική καλλιτεχνική κοινότητα (Καλοκαίρι 2023).

– Τελική παρουσίαση των project στο 14o Open House Festival (τέλος Σεπτεμβρίου 2023)

Όροι και προϋποθέσεις

– Περίοδος καλλιτεχνικής φιλοξενίας Μάρτιος-Σεπτέμβριος 2023.

– 15 ώρες εβδομαδιαίως διάθεση της αίθουσας της Στέγης Χορού Λεμεσού.

– Ο οργανισμός θα προσφέρει συνολικά σε κάθε επιλεγμένο καλλιτέχνη 1,200 ευρώ.

– Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για τα τρέχοντα έξοδα καθ’ όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας, περιλαμβανομένου φαγητού, μετακίνησης από και προς τη Στέγη Χορού Λεμεσού, υλικά και προμήθειες, ενοικιάσεις εξοπλισμού κλπ. Για τ@ επιλεγμέν@ καλλιτέχν@ που δεν διαμένουν Λεμεσό θα προσφερθεί επιπλέον το συνολικό ποσό των 150 ευρώ ως επίδομα μετακίνησης. Η Στέγη Χορού Λεμεσού θα παρέχει υπογεγραμμένες επιστολές υποστήριξης για εξωτερική χρηματοδότηση και μπορεί να προσφέρει συμβουλές για πιθανούς χρηματοδότες.

– @ καλλιτέχν@ θα πρέπει να δεσμευτούν με την συμμετοχή τους για όλη την περίοδο του προγράμματος. Η παρουσία στις προγραμματισμένες δραστηριότητες είναι υποχρεωτική.

– Οι ατομικές πρόβες/χρόνος για έρευνα θα προγραμματιστούν μετά από συμφωνία των καλλιτεχνών και του συντονιστή του προγράμματος στις προαναφερθείσες χρονικές περιόδους.

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των καλλιτεχνών θα γίνει από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Στέγης Χορού Λεμεσού Αλέξη Βασιλείου, την μέντορα του προγράμματος Ροδιά Βόμβολου, τη διοικητική λειτουργό της Σ.Χ.Λ Δρ. Έρικα Χαραλάμπους και τον συντονιστή προγραμμάτων & λειτουργό επικοινωνίας της Σ.Χ.Λ Μάριο Παύλου. Μετά την αξιολόγηση των γραπτών αιτήσεων, οσ@ επιλεγούν στην πρώτη φάση θα κληθούν για συνέντευξη προκειμένου να γίνει η τελική επιλογή. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση την καλλιτεχνική ποιότητα των δειγμάτων δουλειάς, την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συμβάλει στην καλλιτεχνική ανάπτυξη τ@ καλλιτέχν@, την πρωτοτυπία της ιδέας, καθώς και τη δυνατότητα εξέλιξης της αρχικής ιδέας σε μια ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική πρόταση. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα η Στέγη Χορού Λεμεσού θα επιλέξει μέχρι και 2 καλλιτέχν@.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2023 (24:00) ’ηλεκτρονικά στο operations@dancehouselemesos.com με θέμα “ΜΤΝ ADP/ APPLICATION’.

Το πρόγραμμα επιχορηγούν και στηρίζουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ