Ανακοίνωση Θέσης Διοικητικού Λειτουργού

Ανακοίνωση Θέσης Διοικητικού Λειτουργού

Η Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού ζητά συνεργάτη για πλήρη απασχόληση για τη θέση του Διοικητικού Λειτουργού.

Απαραίτητα προσόντα:
Διοικητικές, οργανωτικές και εκτελεστικές δεξιότητες
Επικοινωνιακό χαρακτήρα
Άριστη γνώση Η/Υ
Εξαιρετική γνώση και εμπειρία διαχείρισης των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Απαραίτητο προσόν η προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχους οργανισμούς/φορείς
Επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η ικανότητα μοντάζ (βίντεο)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή το αργότερο μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2022 (12:00 μ.μ.) στο info@dancehouselemesos.com

Θα ακολουθήσει σειρά συνεντεύξεων των επιλεγμένων ατόμων και η τελική επιλογή θα ανακοινωθεί στις 27 Δεκεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες στο info@dancehouselemesos.com